Scripties

  1. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

    Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
    Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht
  2. Kuijpers, Nadine - Praten met én over het gezin

    Ondertitel: Een onderzoek naar privacy binnen de uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente Venray
    Categorie: Jeugdrecht, Privacyrecht