Scripties

  1. Leeuw, Emerald de - De handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998

    Ondertitel: ‘Interim-uitbreiders’: handhaven of gedogen?
    Categorie: Milieurecht
  2. Hurkens, Sara - Stikstofproblematiek in Nederland, een speerpunt van de Nederlandse overheid?

    Ondertitel: Onderzoek naar de rechtmatigheid van het wijzigen van de referentiedatum in artikel 19 kd Natuurbeschermingswet
    Categorie: Milieurecht