Scripties

  1. Wessels, Niels - Invoering van het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht’ Wetswijziging in boek 2 van het burgerlijk wetboek

    Ondertitel: Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor het BV-recht na de invoering van deze wet en wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
    Categorie: Ondernemingsrecht