Scripties

  1. Wert, Michelle van de - De uitkeringstest op grond van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

    Ondertitel: Wat zijn de gevolgen voor Hulshof Kroonen en Groen met betrekking tot het adviseren van besloten vennootschappen inzake de uitkeringstest?
    Categorie: Ondernemingsrecht
  2. Huiswoud, Ashley - Risicobeheersing en vrijheid van ondernemen

    Ondertitel: Een onderzoek naar het beperken van het risico op het faillissement van de verzekeringsonderneming als gevolg van het faillissement van de in concernverhouding verbonden bankonderneming
    Categorie: Ondernemingsrecht