Scripties

 1. Riethoff, Francis - “Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht”

  Ondertitel: Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht uit de Wet beëdigde tolken en vertalers inzake de IND, de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de politie.
  Categorie: Overig
 2. Kara, Ayse-Gül - “Regisseer je eigen toekomst!”

  Ondertitel: Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV
  Categorie: Overig
 3. Koenraats-Jonker, Esther - Aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van pensioenuitvoerders bij het niet aanmelden van deelnemers aan de pensioenregeling
  Categorie: Overig
 4. Bos, Kristhy - Aansprakelijkheid van ziekenhuizen jegens inschrijvers

  Categorie: Overig
 5. Brussee, Dave - Beleid versus Beleidsregels

  Categorie: Overig
 6. Rijswijk, Bas van - Garantieregelingen in de verzekeringssector

  Ondertitel: Over de vraag hoe een verzekeringscompensatiestelsel zich verhoudt tot de reeds bestaande garantieregelingen die verzekeringnemers beschermen tegen betalingsonmacht van een verzekeraar en welke gevolgen de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel
  Categorie: Overig
 7. Diessen, Rena van - Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

  Ondertitel: Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden?
  Categorie: Overig
 8. Swagemakers, Pieter - Nadeelcompensatie kabels en leidingen

  Ondertitel: Een onderzoek naar een efficiëntere toepassing van de nadeelcompensatieregelingen inzake het verleggen van kabels en leidingen
  Categorie: Overig
 9. Steen, Rob van der - Regulering van online poker met volledige legalisering als ultiem doel

  Ondertitel: Een inrichtingsschets van beleid en juridisch kader voor online poker
  Categorie: Overig
 10. Jans, Iris - Slim inschrijven;

  Ondertitel: Onderzoek naar strategisch inschrijven en de grenzen van een geoorloofde strategische inschrijving.
  Categorie: Overig
 1. 1
 2. 2