Scripties

 1. Riethoff, Francis - “Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht”

  Ondertitel: Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht uit de Wet beëdigde tolken en vertalers inzake de IND, de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de politie.
  Categorie: Overig
 2. Swagemakers, Pieter - Nadeelcompensatie kabels en leidingen

  Ondertitel: Een onderzoek naar een efficiëntere toepassing van de nadeelcompensatieregelingen inzake het verleggen van kabels en leidingen
  Categorie: Overig
 3. Steen, Rob van der - Regulering van online poker met volledige legalisering als ultiem doel

  Ondertitel: Een inrichtingsschets van beleid en juridisch kader voor online poker
  Categorie: Overig
 4. Boerke, Robbertjan - Van decentraal terug naar centraal

  Ondertitel: Toetsing procedure medisch archief aan wet- en regelgeving
  Categorie: Overig
 5. Oirschot, Sven van - Van offerte tot uitvoering

  Ondertitel: Juridische Risicoanalyse Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV
  Categorie: Overig
 6. Vogels, Tom - Zorg voor het juridisch aspect in de zorg

  Ondertitel: De aanvullende huisregels van RIBW Midden-Brabant onderworpen aan de juridische toets
  Categorie: Overig