Scripties

  1. Molenaar, Moritz - Een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen de provincie Zeeland

    Ondertitel: Hoe de provincie Zeeland op een behoorlijke en zorgvuldige wijze uitvoering dient te geven aan de Wet bescherming persoonsgegevens
    Categorie: Privacyrecht
  2. Hullu, Annelies de - Een schitterend privacybeleid

    Ondertitel: De ontwikkeling van een passend privacybeleid voor de Diamant-groep
    Categorie: Privacyrecht