Scripties

  1. Jorissen, Harry - De privacy gevolgd

    Ondertitel: 'Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van het verwerken van persoonsgegevens in het spelervolgsysteem van MHC Oranje-Zwart.'
    Categorie: Privacyrecht
  2. Arrabbany, Mohamed - Privacybelangen binnen het Summa College

    Ondertitel: ‘Een onderzoek naar de handelswijze ten aanzien van de verwerking van cameratoezicht, studentendossiers, het verstrekken van gegevens aan derden en het privacyreglement binnen het Summa College’
    Categorie: Privacyrecht