Scripties

 1. Houts, Yorick van - 'Accountability in het tijdperk van de Homo Digitalis'

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verantwoordingsplicht van VECOZO onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Categorie: Privacyrecht
 2. Assen, Mick van - 'Vraagmaatje, wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?'

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de wijze waarop VM-Concepts de gewenste verwerking van persoonsgegevens dient in te richten, zodat deze voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming
  Categorie: Privacyrecht
 3. Evers, Madelon - Bemoei je met je eigen zaken!

  Ondertitel: Een onderzoek naar het recht op privacy van de leerlingen van het Markenhage College
  Categorie: Privacyrecht
 4. Bie, Surina de - Contracteren in een digitale omgeving

  Ondertitel: Een risicoanalyse naar digitaal contracteren
  Categorie: Privacyrecht, (Internationaal) Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 5. Scheeren, Floor - Een advocaat als interne onderzoeker

  Ondertitel: Onderzoeksrapport Wladimiroff Advocaten N.V. omtrent het rechtmatig uitvoeren van interne onderzoeken door advocaten namens een werkgever naar mogelijke onregelmatigheden van werknemers binnen een onderneming, waarbij voldaan wordt aan de normen van het a
  Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht, Strafrecht
 6. Samardžic, Kristina - Een FYN persoonlijkheidsprofiel

  Ondertitel: Een onderzoeksrapport voor FYN Software met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van profilering
  Categorie: Privacyrecht
 7. Hartings, Roos - Een onderzoek naar de privacy van pati?nten bij Altrecht Aventurijn

  Categorie: Gezondheidsrecht, Privacyrecht
 8. Schaijk, Melvin van - GEGEVENSVERWERKING OP ZIJN BEST

  Ondertitel: Een prakrijkgericht juridisch onderzoek naar welke gevolgen de recente wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de aanstaande Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben voor de gegevensverwerkingen binnen de gemeente Best en
  Categorie: Privacyrecht
 9. Pedro, Leslie - Gegevensverwerking volgens de privacywetgeving

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wijze waarop persoonsgegevens van sw-medewerkers binnen Baanbrekers worden verwerkt.
  Categorie: Privacyrecht
 10. Henskens, Amber - Het privacyslot van CJG+ de Kempen

  Ondertitel: 'de wortels van de privacyboom'
  Categorie: Privacyrecht
 1. 1
 2. 2