Scripties

 1. Szulc, Marta - Afstudeeronderzoek gemeente Gennep

  Ondertitel: ‘Een sociale jas?’ WWNV en de gevolgen voor het re-integratiebeleid
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 2. Wit, Maarten de - Het geldend maken van het recht op een WW-uitkering

  Ondertitel: ‘Wanneer, in hoeverre en onder welke voorwaarden kan het recht op een WW- uitkering geldend worden gemaakt, in het geval er middels beëindiging met wederzijds goedvinden of middels ontbinding door de kantonrechter tot ontslag wordt gekomen?&#x
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 3. Akkermans, Niamh - Waarde(n)volle cliëntenrechten

  Ondertitel: De gevolgen van het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ-zorg voor stichting tanteLouise-Vivensis
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht