Scripties

 1. Glabbeek, Anne van - De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket

  Ondertitel: en de juridische positie van de individuele patiënt
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 2. Gelissen, Laura - De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Ondertitel: Van vangnetter tot werknemer - de re-integratie van een vangnetter -
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 3. Koning, Sabrina de - Korting op het aanvullende pensioen onder de loep

  Ondertitel: ´Onderzoek naar de mogelijkheden van de juridische aantastbaarheid van de korting op grond van artikel 134 Pensioenwet’
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht