Scripties

 1. Hernandez Ureña, Saskia - Conversiebeleid Wwz getoetst

  Ondertitel: Onderzoek naar de rechtmatigheid van het conversiebeleid en de werkwijze voor conversie van WW-rechten ter uitvoering van de Wwz en het Besluit conversie WW
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 2. Arts, Thomas - De sociale boete op zijn retour?

  Ondertitel: De wijzigingen in het boeteregime van de bijstand
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 3. Bos, Karolien - De verplichte vrijwilligheid van de banenafspraak

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de werkgever in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 4. Hollander, Karin den - Tegenprestatie naar vermogen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische risico's van de tegenprestatie naar vermogen voor uitkeringsgerechtigden uit de participatiewet in opdracht van Diamant-groep.
  Categorie: Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht
 5. Köylü, Mine - Zo handelen de gemeenten en zo beslissen de rechters

  Ondertitel: Een onderzoek naar de werkwijze van gemeenten en rechters omtrent het onderzoek naar de vermogenstoestand van bijstandsgerechtigden in het buitenland
  Categorie: Bestuursrecht, Sociale zekerheidsrecht