Scripties

 1. Vromans, Sophie - Een schitterende betekenis geven aan participatie

  Ondertitel: Mensen met een psychische, geestelijke of lichamelijke beperking via beschut werk laten deelnemen op de arbeidsmarkt via de Diamant-groep.
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 2. Roks, Daniëlle - Handboek: wetsvoorstel Wet Zorg en Dwang

  Ondertitel: Onvrijwillige zorg is niet vanzelfsprekend!
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 3. Wit, Maarten de - Het geldend maken van het recht op een WW-uitkering

  Ondertitel: ‘Wanneer, in hoeverre en onder welke voorwaarden kan het recht op een WW- uitkering geldend worden gemaakt, in het geval er middels beëindiging met wederzijds goedvinden of middels ontbinding door de kantonrechter tot ontslag wordt gekomen?&#x
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 4. Koning, Sabrina de - Korting op het aanvullende pensioen onder de loep

  Ondertitel: ´Onderzoek naar de mogelijkheden van de juridische aantastbaarheid van de korting op grond van artikel 134 Pensioenwet’
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 5. Duijnhoven, Miranda van - Participeren in Boekel

  Ondertitel: De vraaggerichte inzet van de Wet participatiebudget
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 6. Hollander, Karin den - Tegenprestatie naar vermogen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische risico's van de tegenprestatie naar vermogen voor uitkeringsgerechtigden uit de participatiewet in opdracht van Diamant-groep.
  Categorie: Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht
 7. Beemt, Karin van den - Toezicht op de Bijstand

  Ondertitel: theorie en praktijk van toezicht op de bijstandswetten
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 8. Akkermans, Niamh - Waarde(n)volle cliëntenrechten

  Ondertitel: De gevolgen van het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ-zorg voor stichting tanteLouise-Vivensis
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 9. Marion, Koen van - Werken loont

  Ondertitel: Een onderzoek naar verdringing van reguliere arbeid door mensen die werken met behoud van uitkering in het licht van de Wet verdringingstoets
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 10. Bachman, Bauke - WIJ / Wajong

  Ondertitel: De juridische- en neveneffecten van de implementatie van de Wet investeren in jongeren binnen de gemeente Breda en een beschrijving van de grens tussen de WIJ en de Wajong.
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3