Scripties

  1. Stefic, Zorana - Resocialisatie mogelijkheden vergroot middels de WETS

    Ondertitel: Een vergelijking tussen nieuwe en bestaande wetgeving op het gebied van de overdracht en overname van de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen: Van WOTS naar WETS.
    Categorie: Strafprocesrecht