Scripties

 1. Hoogeveen, Michelle - ‘Salduz, van ontwikkeling tot knelpunt’

  Ondertitel: Een onderzoek ter verbetering van de rechthulpverlening in het kader van de knelpunten met betrekking tot de verschillende interpretaties van het Salduz-arrest, de daaropvolgende arresten en de daaruit voortvloeiende wet-en regelgeving
  Categorie: Strafprocesrecht
 2. Verberne, Annabel - De regiebijeenkomst in het vooronderzoek

  Ondertitel: Onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid om de verdediging aan regiebeslissingen te binden
  Categorie: Strafprocesrecht
 3. Roelofs, Lea - Gedwongen in de TBS

  Ondertitel: Een onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden voor dwangbehandeling in de TBS
  Categorie: Strafprocesrecht
 4. Driel, Jelske van - Recht op verhoorbijstand; Hoe pakt de strafrechtadvocatuur dat aan?

  Ondertitel: De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten
  Categorie: Strafprocesrecht
 5. Vos, Daniëlle de - Rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor

  Ondertitel: Onderzoek naar aanbevelingen om de huidige praktijksituatie van het verdachtenverhoor binnen de afdeling TGO in overeenstemming te brengen met de Salduz uitspraak van het EHRM, de daaropvolgende Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor en het op die aanwi
  Categorie: Strafprocesrecht
 6. Ramlal, Savita - Waarborgen voor de rechtsbescherming van slachtoffers

  Ondertitel: Een vergelijking tussen de waarborgen voor de rechtsbescherming van slachtoffers in de klachtenprocedure voor seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk en de strafrechtelijke procedure
  Categorie: Strafprocesrecht
 7. Ijzelenberg, Jacoline - Wanneer een voorlopige tenuitvoerlegging?!

  Ondertitel: Onderzoek naar het inzetten van de voorlopige tenuitvoerlegging
  Categorie: Strafprocesrecht