Scripties

  1. Wuijckhuijse, Iris - Bewijsuitsluiting, een uitgesloten zaak?

    Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden om bewijsverweren met een verzoek tot bewijsuitsluiting beter te kunnen onderbouwen, zodat de kans van slagen van een dergelijk verweer groter zal zijn.
    Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht
  2. Reus, Renate de - Raadsman bij politieverhoor

    Ondertitel: Een onderzoek naar het verminderen en voorkomen van onder druk afgelegde verklaringen en daaruit volgende rechterlijke dwalingen door de aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor
    Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht