Scripties

 1. Wuijckhuijse, Iris - Bewijsuitsluiting, een uitgesloten zaak?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden om bewijsverweren met een verzoek tot bewijsuitsluiting beter te kunnen onderbouwen, zodat de kans van slagen van een dergelijk verweer groter zal zijn.
  Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht
 2. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

  Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
  Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht
 3. Smeets, Ellen - Het grijs gebied tussen de legale en de illegale prostitutie

  Ondertitel: Een onderzoek naar uitbuiting in de legale prostitutiebranche
  Categorie: Strafrecht
 4. Dassen, Romy - In de ban van het slachtoffer

  Ondertitel: Onderzoeksrapport naar de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel inzake aanvulling van het spreekrecht
  Categorie: Strafrecht
 5. Verspeek, Yolande - Informatie uitwisseling bij eerzaken

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische kaders op lokaal niveau met betrekking tot het delen van informatie op het gebied van eer gerelateerd geweld voor de lokale politie
  Categorie: Strafrecht
 6. Meuter, Emma - Op weg naar nieuwe prostitutiewetgeving

  Ondertitel: Een handreiking voor de implementatie van het wetsvoorstel 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' voor de gemeente Waalre
  Categorie: Strafrecht
 7. Reus, Renate de - Raadsman bij politieverhoor

  Ondertitel: Een onderzoek naar het verminderen en voorkomen van onder druk afgelegde verklaringen en daaruit volgende rechterlijke dwalingen door de aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor
  Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht
 8. Koning, Loraine de - Recht van spreken

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de verdediging van de verdachte naar aanleiding van het wetsvoorstel onbelemmerd spreekrecht
  Categorie: Strafrecht
 9. Reeuwijk, David van - Strafvorderlijke beslagzaken

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek
  Categorie: Strafrecht
 10. Mimpen, Tim - Tuchtrecht in de art.12 WvSv-procedure

  Ondertitel: Een onderzoek naar de invloed van een tuchtprocedure en -uitspraak op de haalbaarheids- en opportuniteitsvraag in de art. 12 WvSv-procedure
  Categorie: Gezondheidsrecht, Strafrecht
 1. 1
 2. 2