Scripties

 1. Linden, Angela van der - Hack van de dam

  Categorie: Strafrecht
 2. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

  Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
  Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht
 3. Dungen, Lindsay van den - Herziening van de regeling meerdaadse samenloop in strafzaken,noodzakelijk of symbolisch?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de verdedigingsstrategie,naar aanleiding van het Wetsvoorstel herziening van de regeling meerdaadse samenloop in strafzaken.
  Categorie: Strafrecht
 4. Blouwe, Els de - Het adolescentenstrafrecht

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wenselijkheid van het adolescentenstrafrecht op basis van een analyse van het relevante juridisch en criminologisch raamwerk.
  Categorie: Strafrecht
 5. Smeets, Ellen - Het grijs gebied tussen de legale en de illegale prostitutie

  Ondertitel: Een onderzoek naar uitbuiting in de legale prostitutiebranche
  Categorie: Strafrecht
 6. Dassen, Romy - In de ban van het slachtoffer

  Ondertitel: Onderzoeksrapport naar de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel inzake aanvulling van het spreekrecht
  Categorie: Strafrecht
 7. Verspeek, Yolande - Informatie uitwisseling bij eerzaken

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische kaders op lokaal niveau met betrekking tot het delen van informatie op het gebied van eer gerelateerd geweld voor de lokale politie
  Categorie: Strafrecht
 8. Pham, Phi - Intrekking van het Nederlands paspoort en het Nederlanderschap bij jihadisten

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische instrumentaria, te weten de intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap van jihadisten, vanuit een juridisch en criminologisch perspectief
  Categorie: Bestuursrecht, Criminologie, Strafrecht, Vreemdelingenrecht
 9. Nieuwenhuis, Rob - Kostbaar puntenverlies in de integrale strijd tegen de hennepteelt

  Ondertitel: Onderzoek naar de toepassing van bevoegdheden tot binnentreden in panden tijdens integrale aanpak van hennepteelt binnen de politieregio Midden en West Brabant
  Categorie: Strafrecht
 10. Doorne, Nicole van - Online grooming: wachten of ingrijpen?

  Ondertitel: "Een onderzoek naar het moment van ingrijpen bij online grooming met het oog op een effectieve vervolging en waarborging van de belangen van het slachtoffer"
  Categorie: Strafrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4