Scripties

 1. Hendriks, Mitchell - De 'kleine lettertjes' van een advocaat

  Ondertitel: Onderzoeksrapport over de meest geschikte set algemene voorwaarden voor Van der Kruijs Advocaten
  Categorie: Verbintenissenrecht
 2. Kuiper, Carlijn - De projectovereenkomst

  Ondertitel: Juridisch praktijkgericht onderzoeksrapport inzake de rechtspositie van de creative i.o. en het bedrijf op het gebied van het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht
  Categorie: Verbintenissenrecht, (Internationaal) Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 3. Roest, Evelien - Minimalisering door optimalisering

  Ondertitel: Onderzoek naar de wijze waarop Avic bv haar algemene voorwaarden dient op te stellen ter minimalisering van juridische risico's op het gebied van aansprakelijkheid.
  Categorie: Verbintenissenrecht
 4. Rooij, Aniek van - Te laat geklaagd: beroep geslaagd

  Ondertitel: Hoe kan een aannemer zich het best verweren met een beroep op het niet tijdig klagen ex de klachtplicht van artikel 6:89 BW?
  Categorie: Verbintenissenrecht
 5. Cornelissen, Marleen - Zorgplicht voor vrijwilligers

  Ondertitel: Een onderzoek naar de zorgplicht van art. 7:658 BW jegens vrijwilligers die voor Dar N.V. het oud papier en karton inzamelen
  Categorie: Verbintenissenrecht, (Internationaal) Contractenrecht