Scripties

  1. Verheezen, Sabrina - De vreemdeling in beeld

    Ondertitel: In hoeverre kan het audiovisueel opnemen, parallel aan het strafrecht, van de identificerende gehoren op de ambassades in de Somalische gezinsherenigingsprocedure, waarop het besluit op de gezinsherenigingsaanvraag tot stand komt, een bijdrage leveren aan
    Categorie: Vreemdelingenrecht
  2. Pelzer, Nadine - Wat is een uitzonderlijke situatie?

    Ondertitel: Een juridisch onderzoek in het asielrecht naar wat een uitzonderlijke situatie is in het kader van artikel 15, aanhef onder c, van de Definitierichtlijn
    Categorie: Vreemdelingenrecht