Scripties

  1. Bouhdan, Iliass - Wie houdt toezicht op de toezichthouders?

    Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de (praktijk)gevolgen van het gewijzigde toezicht op het notariaat
    Categorie: Wet op het notarisambt