Scripties

  1. Oosterwijk, Stephan - Administreren en deponeren kan aansprakelijkheid weren

    Ondertitel: Een onderzoek naar de rol van de administratie- en deponeringsplicht in het oorzakenonderzoek
    Categorie: Civiel recht, Insolventierecht
  2. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

    Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
    Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht