Scripties

  1. Claus, Montana - De zorgplicht van de gemeente Cranendonck.

    Ondertitel: Bomen, wegen en riolering; onder de maat of niet?
    Categorie: Bestuursrecht, Aansprakelijkheidsrecht
  2. Biemans, Maartje - Je mag alles van me weten, behalve...

    Ondertitel: Een onderzoek naar de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Stichting ORO
    Categorie: Privacyrecht, Aansprakelijkheidsrecht