Scripties

 1. Bie, Surina de - Contracteren in een digitale omgeving

  Ondertitel: Een risicoanalyse naar digitaal contracteren
  Categorie: Privacyrecht, (Internationaal) Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 2. Treuren, Demi - De positie van het slachtoffer in het strafproces

  Ondertitel: Het vorderen van schadevergoeding als benadeelde partij in het strafproces
  Categorie: Letselschade, Aansprakelijkheidsrecht
 3. Kuiper, Carlijn - De projectovereenkomst

  Ondertitel: Juridisch praktijkgericht onderzoeksrapport inzake de rechtspositie van de creative i.o. en het bedrijf op het gebied van het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht
  Categorie: Verbintenissenrecht, (Internationaal) Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 4. Jager, Steven - De zorgplicht van de voedingsindustrie

  Ondertitel: Afstudeerscriptie
  Categorie: Aansprakelijkheidsrecht
 5. Holtgrefe, Hilde - Een goed begin is het halve (bouw)werk

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische risico?s in contracten en algemene voorwaarden in de relatie hoofdaannemer- onderaannemer
  Categorie: Aansprakelijkheidsrecht
 6. Smets, Michelle - Onzeker causaal verband

  Ondertitel: Onderzoek naar de te inventariseren feiten en omstandigheden die van belang zijn om de causaliteit tussen het letsel/schade en het voorval aan te kunnen tonen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  Categorie: Letselschade, Aansprakelijkheidsrecht
 7. Wijnands, Simone - Van 'As planned' naar 'As built'

  Ondertitel: Een onderzoek naar de privaatrechtelijke wijzigingen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  Categorie: Aansprakelijkheidsrecht