Scripties

 1. Zwiep, Adrianne - “Heiligt het doel de middelen?”

  Ondertitel: Onderzoek naar de bevoegdheden van de politie Rotterdam-Rijnmond om personen te screenen en deze gegevens vervolgens ter advisering van horecavergunningen te verstrekken aan de burgemeester en het college van de gemeente Rotterdam.
  Categorie: Bestuursrecht
 2. Martens, Jasmijn - “Huisbezoek en artikel 8 EVRM”

  Ondertitel: Controlemiddel en reikwijdte
  Categorie: Europees recht
 3. Kara, Ayse-Gül - “Regisseer je eigen toekomst!”

  Ondertitel: Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV
  Categorie: Overig
 4. Bos, Kristhy - Aansprakelijkheid van ziekenhuizen jegens inschrijvers

  Categorie: Overig
 5. Szulc, Marta - Afstudeeronderzoek gemeente Gennep

  Ondertitel: ‘Een sociale jas?’ WWNV en de gevolgen voor het re-integratiebeleid
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 6. Scheepers, Ivo - Contracten binnen stimulansz

  Ondertitel: Juridisch onderzoek op het gebied van contractenrecht binnen stichting Stimulansz Utrecht
  Categorie: Verbintenissenrecht
 7. Offermans, Charlotte - De ,amdaatregeling

  Ondertitel: "Hoe kan de mandaatregeling van de gemeente Roermond duidelijker en overzichtelijker geformuleerd worden?"
  Categorie: Gemeenterecht
 8. Driesen, Alina - De APV van de gemeente Drimmelen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verbeteringen
  Categorie: Gemeenterecht
 9. Navarro Martinez, Marie Louise - De bepaling van de omvang van het vergoedingsrecht, indien deze dient te worden geschat.

  Ondertitel: Onderzoeksrapport betreffende de analyse van verschillende factoren ter bescherming van de rechtseenheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij de toepassing van de beleggingsleer
  Categorie: Fiscaal recht
 10. Terhaag, Ivo - De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verhoudingen tussen de criteria van artikel 7:613 BW, 7:611 BW, 6:248 lid 2 BW, 6:258 BW en die van het wijzigingsontslag inzake de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging en de haalbaarheid daarvan.
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5