Scripties

 1. Oosterwijk, Stephan - Administreren en deponeren kan aansprakelijkheid weren

  Ondertitel: Een onderzoek naar de rol van de administratie- en deponeringsplicht in het oorzakenonderzoek
  Categorie: Civiel recht, Insolventierecht
 2. Wuijckhuijse, Iris - Bewijsuitsluiting, een uitgesloten zaak?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden om bewijsverweren met een verzoek tot bewijsuitsluiting beter te kunnen onderbouwen, zodat de kans van slagen van een dergelijk verweer groter zal zijn.
  Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht
 3. Hernandez Ureña, Saskia - Conversiebeleid Wwz getoetst

  Ondertitel: Onderzoek naar de rechtmatigheid van het conversiebeleid en de werkwijze voor conversie van WW-rechten ter uitvoering van de Wwz en het Besluit conversie WW
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 4. Jeurissen, Juul - De 'nieuwe' mediator

  Ondertitel: Een onderzoek naar de te verwachten wettelijke wijzigingen op het gebied van mediation en de gevolgen hiervan.
  Categorie: Bestuursrecht, Privaatrecht
 5. Brouwers, Mark - De 10-jaars termijn in de WSNP: doorbreken of alle kansen verkeken?

  Ondertitel: Praktijkgericht juridische onderzoek over het afwijken van de bepaling uit art. 288 lid 2 sub d Fw
  Categorie: Insolventierecht
 6. Peeters, Marloes - De billijke vergoeding: muizengaatje of rattenval?

  Ondertitel: Een onderzoeksrapport naar de criteria die uit de wet en jurisprundentie volgen omtrent de hoogte en toekenning van een billijke vergoeding
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Schuurbiers, Kyra - De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de verhouding tussen artikel 7:611 BW, 7:613 BW, 6:248 lid 2 BW en 6:258 lid 1 BW
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Laat, Tom de - De Eredivisie Zaalvolleybal nieuwe stijl

  Categorie: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
 9. Peters, Laura - De fiscaalrechtelijke en ondernemingsrechtelijke aspecten van het starten van een onderneming in Nevada, Verenigde Staten

  Ondertitel: Een HBO-Rechten onderzoek naar de juridische kwesties van het starten van een onderneming en het aanbieden van producten in Nevada, Verenigde Staten
  Categorie: Fiscaal recht, Belastingrecht
 10. Duijnhoven, Eveline van - De invloed van de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5