Scripties

 1. Heurter, Claudia - De BVO als inkoper

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking en het clusteren van opdrachten door een bedrijfsvoeringsorganisatie.
  Categorie: Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht
 2. Aarts, Lonneke - De contractswisseling 2.0

  Ondertitel: Een onderzoek naar de uitbreiding van de werknemersbescherming bij een contractswisseling die plaatsvindt na 1 januari 2015.
  Categorie: Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht
 3. Alblas, Daniëlle - De gewijzigde bijstandsnormen

  Ondertitel: Een onderzoek naar het gewijzigde normenstelsel en de wijze waarop de Participatiewet in het team Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is geïmplementeerd voor een efficiëntere implementatie van toekomstige wetgeving
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 4. Gennar, Jeanine - De grensoverschrijdende debiteur

  Ondertitel: Grensverleggende maatregelen?
  Categorie: Agrarisch, Internationaal recht
 5. Asten, Nikky van - De Huisvestingswet 2014 in de gemeente Helmond

  Categorie: Bestuursrecht
 6. Franken, Lyn - De inboedel op straat bij woningontruimingen; ervaringen, knelpunten en aanbevelingen

  Ondertitel: Onderzoeksrapport ten behoeve van de gemeente Drimmelen
  Categorie: Bestuursrecht
 7. t Veld, Alex in - De ondertoezichtstelling herzien

  Ondertitel: Op welke wijze dienen de huidige protocollen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant met betrekking tot de ondertoezichtstelling te worden gewijzigd, zodat zij in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving op centraal en decentraal niveau na 1 januari 201
  Categorie: Jeugdrecht
 8. Bouman, Aaron - De Online Notariële Akte

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de grenzen, mogelijkheden en risico's van het viainternet tot stand komen van authentieke notariële akten
  Categorie: Notarieel recht
 9. Brugmans, Lieke - De ontoegankelijkheid van reglementen

  Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de maatregelen die Badminton Nederland kan nemen om een overzichtelijk geheel van de competitiereglementen te krijgen
  Categorie: Ondernemingsrecht, Sport en recht
 10. Groot, Jill  de - De overheid als concurrent

  Ondertitel: Een onderzoek naar de implementatie van de Wet Markt en Overheid bij de gemeente Venray
  Categorie: Bestuursrecht, Mededingingsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5