Scripties

 1. Evers, Anne - De psychogeriatrische cliënt en dwang

  Ondertitel: Wat betekent de komst van de Wet Zorg en Dwang voor Archipel?
  Categorie: Gezondheidsrecht
 2. Sanders, Phebe - De rechten en plichten van de sekswerker in een gereguleerde prostitutiebranche.

  Ondertitel: Een onderzoek naar de rechtspositie van sekswerkers uit de gemeente Eindhoven en omstreken. Phebe Sanders
  Categorie: Bestuursrecht
 3. Ven, Rik van de - De rechtspositie van de veehouderij na wijziging van de Wet Dieren

  Categorie: Milieurecht
 4. Struijs, Manon - De tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aanpassingen die de rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar werkwijze door kan voeren wat betreft de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in Nederland onder de herschikte EEX-Verordening
  Categorie: Europees recht
 5. Hommel, Kevin  van - De Wet Werk en Zekerheid: wat valt er van te bakken?

  Ondertitel: Onderzoek naar de gevolgen voor Patisserie Hoeben naar aanleiding van de wetswijzigingen op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht.
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Visvalingam, Zuzia - De Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor Fujifilm?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het bedrijfsreglement, de arbeidsovereenkomsten en de beëindigingsovereenkomst van Fujifilm op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Boxtel - Soares Godinho, Daniela van - De wijze van horen van amv's. Een onderzoek

  Ondertitel: Een onderzoek in hoeverre de wijze waarop amv's door de IND worden gehoord, voldoet aan de Procedurerichtlijn 2013/32/EU.
  Categorie: Vreemdelingenrecht
 8. Schijndel, Tessa van - De Wwz aan zet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische en praktische mogelijkheden die advocaten hebben om in de praktijk te kunnen anticiperen op de wijzigingen in de ontbindingsprocedure in de Wet werk en zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Bakx, Ellen - Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen
  Categorie: Arbeidsrecht, Civiel recht
 10. Jong, Chantal de - EEN SAMENWERKING IN VRIJHEIDSBEPERKING

  Ondertitel: EEN ONDERZOEK NAAR DE KNELPUNTEN DIE ONTSTAAN BIJ HET TOEPASSEN VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN EN DWANGBEHANDELINGEN OP GROND VAN DE WET BOPZ BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN AMARANT EN GGZE IN DE BEHANDELKLINIEK "DE VERBINDING" TE EI
  Categorie: Forensische psychiatrie, Gezondheidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5