Scripties

 1. Heuvel, Marsha van den - Asbest & strafrecht

  Ondertitel: Een jurisprudentieonderzoek naar de strafrechtelijke vervolging van illegale asbestverwijdering
  Categorie: Strafrecht
 2. Jansen, Mirthe - Auteursrechten in het hoger onderwijs

  Ondertitel: Een onderzoek naar het correct gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen Avans Hogeschool
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 3. Flipse, Karen - Belanghebbenden in Beeld

  Ondertitel: Wie is belanghebbende in familierechtelijke procedures?
  Categorie: Personen- en familierecht
 4. Brussee, Dave - Beleid versus Beleidsregels

  Categorie: Overig
 5. Daems, Denise - Beschermd wonen

  Categorie: Sociaal zekerheidsrecht
 6. Wuijckhuijse, Iris - Bewijsuitsluiting, een uitgesloten zaak?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden om bewijsverweren met een verzoek tot bewijsuitsluiting beter te kunnen onderbouwen, zodat de kans van slagen van een dergelijk verweer groter zal zijn.
  Categorie: Strafprocesrecht, Strafrecht
 7. Haalen, Fleur van - BIBOB JIJ OF BIBOB IK?

  Ondertitel: ‘’Een onderzoek naar de mogelijkheden om de per 1 juli 2013 gewijzigde Wet Bibob binnen de gemeente Bergen op Zoom ten aanzien van de sector Vastgoed en de al onder de oude Wet Bibob vallende sector Bouwen te implementeren, met inachtneming
  Categorie: Scripties
 8. Vos, Chantal de - Bij de les blijven

  Ondertitel: De grootste kans om te slagen
  Categorie: Jeugdrecht, Onderwijsrecht
 9. Bipat, Angelina - Blind proeven

  Ondertitel: Een onderzoek naar de meest gewenste arbeidsverhoudingen ten aanzien van de bedrijfsvoering van Stichting De Muzerije
  Categorie: Scripties
 10. Jaspers, Jeroen - Boontje komt om zijn loontje

  Ondertitel: De hoogte van het loon tijdens de sanctie verlengde loondoorbetalingsverplichting
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6